Naměřená hodnota neodpovídá skutečnému stavu

Naměřená hodnota na čele je jiná než na